Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Reiseliv og handel

Utvikling for trygge arbeidsplasser

Norge har natur, kultur og destinasjoner som bare vil bli mer attraktive for folk i årene som kommer. Reiselivet skaper spennende arbeidsplasser over hele landet og er en særlig viktig næring for distriktene. Det må legges bedre til rette for turisme gjennom hele året, som gir grunnlag for helårlige arbeidsplasser.

Reiselivsnæringen har som følge av koronautbruddet opplevd sin største krise noensinne. Mange virksomheter fikk revet bort inntektsgrunnlaget sitt over natten. Det er gjort for lite for å hjelpe levedyktige reiselivsbedrifter gjennom krisen. Arbeiderpartiet vil bidra til at næringen kommer seg gjennom krisen og utvikler seg videre.

Handelsnæringene står for en stor del av verdiskapingen i norsk økonomi og mange arbeidsplasser. Digitalisering endrer hvordan vi handler, det påvirker lønnsomheten og de som jobber i næringen. Arbeiderpartiet vil satse på kompetanseutvikling for ansatte i handelsnæringen og støtte norske nettaktører i konkurranse med internasjonale giganter. Fysiske butikker er viktige for mange lokalsamfunn og skal sikres gode rammevilkår.

Arbeiderpartiet vil: