Kortere køer i domstolene og god rettshjelp til alle

Arbeiderpartiet ønsker en desentralisert domstolsstruktur

Arbeiderpartiet ønsker en effektiv straffesakskjede som henger sammen. Domstolenes uavhengige rolle som den tredje statsmakt skal vernes, og domstolene skal ha en forutsigbar og bærekraftig finansiering slik at de settes i stand til å løse sine oppgaver med høy kvalitet og innen rimelig tid. Flere saker kan løses gjennom mekling. Det er behov for å redusere køene i domstolene. Ofre for kriminalitet står i uverdige køer mens kriminelle gis strafferabatt.

Arbeiderpartiet ønsker en desentralisert domstolsstruktur og at eventuelle endringer i domstolsstrukturen avgjøres av Stortinget. Vi vil legge til rette for bedre samarbeid mellom domstoler og utrede hvordan mindre domstoler kan styrkes for å gjøre dem mindre sårbare.

Arbeiderpartiet vil: