Arbeiderpartiets partiprogram

De store oppgavene løser vi best sammen

De store oppgavene løser vi best sammen

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én.

Velferd

Sterkere velferd i hele landet!

Klima og miljø

En rettferdig klimapolitikk!

Verden

En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

Folk og samfunn

Sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet!