Antirasisme - en felles oppgave

Arbeiderpartiet er et parti som kjemper for å få slutt på både hverdagsrasisme, ideologisk fundert rasisme og den strukturelle rasismen

Vi mener det er en felles oppgave for alle å bekjempe rasisme og hatefulle ideer og holdninger. Arbeiderpartiet ser med bekymring på rasistiske ideer og bevegelsers utbredelse. Vi må erkjenne det farlige hatets potensielle konsekvenser og forhindre at mennesker i vårt samfunn blir radikalisert og en trussel mot andre. Rasisme er uakseptabelt uavhengig av hvem som utsettes for den. Arbeiderpartiet ser med særlig stor bekymring på utbredelsen av hatefulle konspirasjonsteorier og rasistiske ideer rettet mot muslimer og jøder og vil prioritere bekjempelse av muslimhat og antisemittisme.

Arbeiderpartiets antirasistiske politikk skal fjerne hindrene som gjør at enkelte grupper holdes utenfor, og gi like muligheter. Vårt viktigste forsvarsverk mot terror og politisk vold er et sterkt fellesskap, en sterk velferdsstat og et inkluderende samfunn – fundamentet for et samfunn med små forskjeller og like muligheter. Kampen mot rasismen må kjempes i hverdagslivet: på arbeidsplassene, i skolegården, i kultur- og idrettslivet og på internett.

Arbeiderpartiet vil: