Sjømat

Økt eksport og mer bearbeiding som skaper arbeidsplasser

Sjømatnæringen er Norges nest største eksportnæring. Arbeiderpartiet vil styrke næringen for å øke eksporten og sikre flere trygge og helårlige arbeidsplasser langs hele kysten. Arbeiderpartiet vil legge til rette for markedsarbeid og eksportfremmende tiltak, blant annet gjennom Norges sjømatråd, som spiller en viktig rolle med å fremme eksport av norsk sjømat.

I dag går vi glipp av store verdier og mange arbeidsplasser fordi mye fisk sendes ubearbeidet ut av landet. Industrien skal sikres jevn tilgang på råstoff av god kvalitet hele året.

En raskt økende befolkning gjør at verden har behov for mer sunn, trygg og bærekraftig mat. Derfor er det viktig at Norge bidrar til å høste og dyrke mer mat fra havet og utnytter de mulighetene vi har for matproduksjon basert på våre fjorder og havområder.

Arbeiderpartiet vil: