Bred innsats for å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Arbeiderpartiet vil prioritere innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er alvorlig kriminalitet og utgjør et stort samfunnsproblem. Arbeiderpartiet vil prioritere innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Norge har ratifisert Istanbulkonvensjonen som forbyr seksuell omgang uten samtykke. Arbeiderpartiet vil bekjempe voldtekt, blant annet ved å skjerpe lovverket og sørge for at politi, barnevern, barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester samarbeider tettere om å bekjempe denne typen kriminalitet.  

Arbeiderpartiet vil: