Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

En tryggere verden: sikkerhets- og fredspolitikk

Fred og sikkerhet sikres best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten, ikke ved at den sterkestes rett får råde.

Et mer forutsigbart og allianseorientert USA vil bidra til økt internasjonal stabilitet. Kinas fremvekst og mer selvhevdende opptreden påvirker nær sagt alle politikkområder. Vårt naboland Russlands forsøk på å endre landegrenser med militærmakt har utfordret Europas stabilitet. Økt stormaktsrivalisering på stadig flere områder er skadelig for hele verdenssamfunnet og ikke i Norges interesse. Å bidra til en fredelig, regelstyrt utvikling i våre nærområder er viktig for Norge. Nordområdepolitikken er derfor Norges viktigste fredsprosjekt.

I Europas nabolag forblir store områder fra Vest-Afrika til Afghanistan ustabile. Sårbare, autoritære eller ikke-fungerende stater er arnesteder for krig og konflikt, humanitær lidelse og radikalisering. Norge må ta vår del av ansvaret for å bekjempe alle former for ekstremisme og bidra gjennom konfliktløsningsdiplomati. Samvirket med våre NATO-allierte er fundamentet for vår militære sikkerhet, men norsk sikkerhetspolitikk er også tjent med å ha flere bein å stå på. Vi vil forsterke samarbeidet med våre nordiske naboer, med Tyskland og andre nærstående land.

Arbeiderpartiets mål er en atomvåpenfri verden. Dette målet nås først når land som har atomvåpen, forplikter seg til gjensidig nedrustning. Arbeiderpartiet vil at Norge skal engasjere seg sterkere i FN, NATO og bilateralt for atomnedrustning. Den internasjonale forbudstraktaten er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.

Den teknologiske utviklingen stiller oss også overfor nye og sammensatte trusler. Stadig mer omfattende digitalisering, selvstyrte våpen, droner, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil i stor grad forandre kriger og konflikters gang og kan utfordre grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Vi trenger internasjonalt samarbeid og regelverk for å styre denne utviklingen.

Arbeiderpartiet vil: