Deltakelse i frivillighet og det sivile samfunn

Viktig vei inn i fellesskapet

Deltakelse i frivillig arbeid er en god måte for nyankomne innvandrere å raskere tilegne seg norsk språk og kultur og gjeldende sosiale koder og verdier på, og vil ofte bidra til å gjøre veien inn i arbeidslivet og det store fellesskapet kortere.

Arbeiderpartiet vil støtte utviklingen av frivillige organisasjoners tilbud til flyktninger, asylsøkere og andre med flerkulturell bakgrunn, og jobbe for et tettere samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Arbeiderpartiet vil: