Flere boliger og økonomi til å studere på heltid

Et godt studiested, trygg økonomi og et sted å bo mens man studerer, er svært viktig for studentenes læring og livskvalitet

Arbeiderpartiet vil bygge flere studentboliger og sikre at det er mulig å studere på heltid. Studiestedene skal være et godt og trygt sted å være, både faglig og sosialt, for alle studenter.

Arbeiderpartiet vil: