Fiskeri

Samfunnskontrakten må holdes

De tradisjonelle fiskeriene er en viktig del av vår historie og en bærebjelke i mange kyst- og distriktssamfunn. Verdiskapingen er avgjørende for norsk økonomi og for bosetting og arbeidsplasser langs store deler av kysten vår. Fiskeriressursene tilhører folket i fellesskap og skal komme kystsamfunnene til gode. Samfunnskontrakten mellom fiskere, oppdrettere og folk langs kysten innebærer at det skal legges til rette for at fisken gir arbeidsplasser aktivitet og trygge bosettingen i kystsamfunnene. Vi trenger en variert fiskeflåte som kan sikre bærekraftig høsting av våre fiskeressurser. Ressursrenten skal i utgangspunktet tas ut i form av arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Det skal legges til rette for lønnsomhet for den enkelte aktør i sjømatnæringen samtidig som det stilles krav til ringvirkninger for kystsamfunnene. Norske myndigheter må sikre bærekraftige bestander og norske interesser i de internasjonale fiskeriforhandlingene.

Arbeiderpartiet vil: