Mer livsglede og aktivitet for eldre

Arbeiderpartiet er opptatte av å sikre at eldre får delta aktivt i samfunnet

Mange eldre vil delta og har mye å bidra med. Samfunnet må legge bedre til rette for aktive eldre. Vår eldrepolitikk legger stor vekt på tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre.

Arbeiderpartiet vil: