Frivillighet: En sterk frivillig sektor som står på egne bein

Arbeiderpartiet vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet

Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. Frivilligheten fyller en rolle verken markedet eller det offentlige kan fylle i forbindelse med omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur og idrett. Frivillige organisasjoner bidrar til læring og inkludering og gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og tilhøre et fellesskap. Frivillig deltakelse motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.

Arbeiderpartiet vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Vi vil sørge for at frivilligheten får god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr, og fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid.

Arbeiderpartiet vil: