Ny teknologi og bedre ledelse i politiet

Arbeiderpartiet vil ta i bruk mulighetene innen digitalisering!

Arbeiderpartiet vil ha et politi, et rettsvesen og en kriminalomsorg som styres av demokratiske institusjoner, basert på faglighet, ikke mistillit og detaljstyring. Vi vil at mulighetene som digitalisering innebærer, skal tas i bruk og komme hele landet til gode.

Arbeiderpartiet vil: