Familie: Gode universelle ordninger for alle familier

Gode universelle ordninger for alle familie. Godt utbygde offentlige velferdstjenester er en forutsetning for å gi frihet til alle typer familier

Arbeiderpartiet vil styrke det universelle velferdstilbudet til barn og unge. Det vil bidra til sterkere fellesskap og mindre forskjeller i samfunnet.

Fremdeles er det mange småbarnsfamilier som sliter med å få dagen til å gå opp. En del foreldre opplever at permisjonsordningen ikke fullt ut tar hensyn til deres livssituasjon. I tillegg bidrar kontantstøtten til å holde en del mennesker, særlig mødre med innvandrerbakgrunn, utenfor arbeidslivet.

Alle skal kunne kombinere arbeid med familieliv. Arbeiderpartiet vil fortsette å utvikle og forbedre ordningene, slik at det blir enklere å kombinere arbeid med familieliv. Foreldrepermisjonen skal være raus og sikre at både mor og far har selvstendig krav på sin del av permisjonen sammen med barnet. Vi vil også gjøre det bedre for familier med barn som har særskilte behov, og vi vil fjerne kontantstøtten.

Arbeiderpartiet vil: