Inkludere flere i arbeidslivet

Alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det

Det er særlig viktig å få unge mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet. Det skal bli lettere for personer som lever på trygd, å kombinere trygd med arbeid, og det skal være mulig å fullføre videregående skole mens du mottar velferdsytelser.

Arbeiderpartiet vil:

Les mer om vår politikk for integrering i arbeidslivet i kapitlet «Integrering – Stille krav og stille opp».