Bedre inkludering av eldre i arbeidslivet

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for eldre å delta i arbeidslivet

For mange seniorer faller i dag ut av arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for eldre å delta i arbeidslivet. Alle skal kjenne seg verdifulle på jobb til siste dag. Både for den enkelte og for samfunnet er det viktig at eldre står i jobb. Eldre arbeidstakere har både erfaringskunnskap og kompetanse som arbeidslivet trenger.

Arbeiderpartiet vil:

Les mer om Arbeiderpartiets satsing på livslang læring under «Det kompetente arbeidslivet: storsatsing på livslang læring i regi av partene».