Rom- og forsvarsindustri

Strategisk viktige næringer for Norge

Norsk romindustri er internasjonalt ledende og har virksomhet over hele landet. Å styrke norsk romindustri vil gi økt verdiskaping og er viktig for å verne norske interesser. Arbeiderpartiet mener Norge skal være en ledende romnasjon i Arktis og Antarktis.

Forsvarsindustrien er viktig for Norge og en viktig partner for Forsvaret. Den står for arbeidsplasser i hele landet, skaper eksportinntekter og bidrar til utvikling av avansert teknologi i andre bransjer. Arbeiderpartiet mener det er strategisk viktig med statlig eierskap i de store forsvarsbedriftene i Norge, som eksempelvis Kongsberg- og Raufoss-miljøet. Vi vil stille krav til industrisamarbeidsavtaler og gjenkjøp i alle større forsvarsanskaffelser.

Arbeiderpartiet vil: