Habilitering og rehabilitering

Arbeiderpartiet vil sikre rask og god habilitering og rehabilitering

Etter alvorlig sykdom trenger folk et godt habiliterings- og rehabiliteringstilbud for å komme tilbake til hverdag og arbeid. Rask og god rehabilitering kan være forskjellen mellom varig uførhet og å komme tilbake til arbeid etter sykdom.

Arbeiderpartiet vil: