Havbruk

Økt verdiskaping, økt bærekraft

Havbruksnæringen er Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass og er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked. Arbeiderpartiet vil sikre en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.          

     Arbeiderpartiet vil: