Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Mindre marked, mer tillit, medvirkning og samhandling

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor!

Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform og gi ansatte mer tillit og økt medvirkning, ved at markedstenkningen og målstyringen reduseres, og ved at vi tar sterkere politisk styring over vår felles helsetjeneste. Pasientene skal høres og delta i dialog med sine behandlere. Samhandlingen mellom sykehus og hjemkommune skal bli bedre.

Sykehusene og vår felles helsetjeneste skal eies av staten og styres politisk. Vi vil ta et oppgjør med privatiseringsreformer i helsetjenesten. Regjeringens finansieringsordning fritt behandlingsvalg, som gir fri etableringsrett for private behandlere på de offentlige sykehusenes regning, skal avvikles. Vi sier nei til outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner og vil avvikle ordningen med nøytral moms for helseforetakene. Ordningen fritt sykehusvalg skal beholdes som pasientrettighet der pasientene kan velge behandlingssted blant alle offentlige sykehus og ideelle og private aktører som har avtale med et helseforetak.

Et kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige, finansiert av forsikringsprodukter, er oppskriften på økte forskjeller og tapper det offentlige for både menneskelige og økonomiske ressurser. Den offentlige helsetjenesten skal sikre og trygg og ogd helsehjelp til alle. Vårt mål er at vår felles offentlige helsetjeneste alltid skal være best, og at privat helseforsikring blir overflødig.

For å bedre samhandling og styrke brukermedvirkningen vil Arbeiderpartiet:

For å forbedre styringen av sykehusene vil Arbeiderpartiet:

For å forhindre todeling av helsetjenesten vil Arbeiderpartiet:

For å sikre innovasjon og digitalisering og bedre bruk av helsedata vil Arbeiderpartiet: