Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Justis og beredskap: Trygghet og nærhet

Alle i Norge skal føle seg trygge – uansett hvor de bor, og hvilken bakgrunn de har

I Norge har vi en sterk rettsstat og en lang tradisjon for fellesskapsløsninger og offentlige etater som skaper trygghet og er til stede nært folk. Alle i Norge skal føle seg trygge – uansett hvor de bor, og hvilken bakgrunn de har.

Likevel opplever mange i dag at denne grunnleggende tryggheten er svekket. Den er redusert av et mindre tilstedeværende og mer sentralisert politi, av lange køer i rettsvesenet og av økende klasseskiller, også i justissektoren. Vi ser med alvor på den store økningen i alvorlig internettkriminalitet hvor barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Arbeidet med digital trygghet må forsterkes og koordineres langt bedre enn i dag.

Arbeiderpartiet vil bekjempe kriminalitet, men også årsakene til kriminalitet. Det skal satses mer på forebygging og kriminalomsorg, og det er spesielt viktig at unge som står i fare for å falle utenfor, gis muligheter til utdanning, arbeid, meningsfulle fritidsaktiviteter og fellesskap i sitt nærmiljø.

Det skal være politi til stede der folk bor, og der folk ferdes. Likhet for loven skal gjelde alle uansett bosted eller bakgrunn. Underfinansieringen av politiet de siste årene har sammen med en kraftig sentralisering utarmet politiet i distriktene våre. Vi vil prioritere flere politifolk i lokalmiljøene, og vi vil gjennomføre en særlig innsats i byene for å forebygge og bekjempe gjengkriminalitet. Politiet skal være til stede i folks hverdag, også i den digitale hverdagen. Politiet må settes i stand til å både forebygge og bekjempe internettrelatert kriminalitet.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. Vi trenger en bedre og mer tillitsbasert styring av politiet, kriminalomsorgen og justissektoren. Vi må se hele straffesakskjeden under ett, vi trenger færre mål og rapporteringskrav, og det må bli mindre detaljstyring. Slik kan politiet bruke tid og ressurser på sin viktigste oppgave: å skape trygghet for innbyggerne og bekjempe kriminalitet.