Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Forsvar: Vårt felles forsvar

Forsvaret skal ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt

Det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss er i endring og har blitt mer uforutsigbart. Samtidig veves de nordiske landene stadig tettere sammen sikkerhetspolitisk. Verden er inne i en teknologisk revolusjon med store konsekvenser for både vårt eget forsvar og trusselbildet vi står overfor. Norge utsettes allerede for daglige trusler i det digitale rom. Selvstyrte våpen, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen.

For å kunne håndtere nye og mer sammensatte trusler trenger Norge et sterkt forsvar, moderne utrustet og med høykompetent personell. Vi må styrke Forsvarets evne til å håndheve norsk råderett i hele vårt territorium til lands og til havs. Vi skal bidra til lavspenning i våre nærområder ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende. Arbeiderpartiet mener det fremdeles er ubrukte muligheter i et nordisk forsvarssamarbeid som et tillegg til NATO-alliansen. Vi vil bidra til flere nordiske fellesøvelser i våre nærområder.

Det er spesielt viktig at Forsvaret er i stand til å løse utfordringer Norge kan stå overfor i nordområdene. Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen og den militære tilstedeværelsen i Nord-Norge. Samtidig må Forsvaret også kunne bidra i felles innsats for internasjonal fred og sikkerhet.

Menneskene er Forsvarets viktigste kapasitet og ressurs. Det er viktig for Arbeiderpartiet at de forsvarsansatte har gode rammevilkår. Samtidig trenger Forsvaret flere folk. De neste årene er det nødvendig med en betydelig bemanningsøkning i de operative avdelingene for å forbedre Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Arbeiderpartiet ønsker et forsvar basert på verneplikten. Vi skal anerkjenne våre veteraners innsats for landet i internasjonal tjeneste og sørge for god helsemessig og sosial oppfølging før, under og etter tjeneste.

Arbeiderpartiet sier nei til omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. På enkeltområder kan samarbeid med private aktører være fornuftig, forutsatt at det reelt spares penger, og at samarbeidet ivaretar Forsvarets behov for intern kompetanse og beredskapsevne, spesielt i krise og krig.

Arbeiderpartiet vil: