En fremtidsrettet videregående opplæring som flere fullfører

Videregående opplæring skal gi ungdom yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger!

Videregående opplæring skal gi ungdom yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger, og alle skal få et tilbud som gir dem gode muligheter videre. Det er fremdeles for mange elever som ikke fullfører videregående opplæring.

Arbeiderpartiet vil: