Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Tro og livssyn: Et livssynsåpent samfunn med respekt for alle

Arbeiderpartiet ønsker et livssynsåpent samfunn, hvor alle har respekt for og kunnskap om andres tro, livssyn eller ikke-tro

Norge har en kristen og humanistisk arv, som vi tar med oss i møte med et stadig mer mangfoldig samfunn. Retten til å tro, skifte tro eller å ikke tro er en menneskerett. Utøvelse av religion er ikke bare en privatsak, men også et offentlig anliggende. Både finansiering av, kontroll med og innsyn i religiøse samfunn er viktige offentlige oppgaver.

Arbeiderpartiet anerkjenner tros- og livssynssamfunnenes betydning både for enkeltmennesker og for samfunnet. For mange mennesker utgjør tros- og livssynssamfunnene viktige fellesskap, de skaper tilhørighet og identitet. Gjennom sin tilstedeværelse over hele landet bidrar de til å bygge fellesskap og utvikle lokalsamfunn. Samtidig opplever mange troende hatkriminalitet. Sterke krefter forsøker å skape splittelse mellom mennesker både i Norge, Europa og resten av verden.Tros- og livssynssamfunnene spiller en sentral rolle i mange enkeltmenneskers liv, derfor er innsyn i og utsyn fra disse samfunnene også viktig for storsamfunnet.

På de fleste andre områder av samfunnet vårt stiller vi krav til demokrati, åpenhet og representasjon. Nå er det på tide å gjøre det samme overfor tros- og livssynssamfunnene. Kravene som stilles, skal ivareta trosfriheten og ikke gripe inn i tros- og livssynssamfunnenes teologi.

Arbeiderpartiet vil: