Gode barnehager for alle barn

Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt

Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, innenfor trygge og gode rammer. Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. Barnehager må ha en rimelig pris, og eventuelle overskudd i private barnehager må komme barna til gode. For Arbeiderpartiet er det et mål at barn skal få plass i barnehagen uavhengig av når på året barnet er født.

Arbeiderpartiet vil: