En fremtidsrettet organisering av skoledagen

Arbeiderpartiet ønsker å øke kvaliteten og senke prisen på SFO

De fleste elever på småtrinnet benytter seg av skolefritidsordningen (SFO) etter endt skoledag. I dag varierer kvaliteten og prisnivået på SFO for mye. Arbeiderpartiet ønsker å øke kvaliteten og senke prisen på SFO. De ulike yrkesgruppene i skolen må samarbeide for å sikre at flere barn fullfører utdanningsløpet.

Arbeiderpartiet vil: