Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Bolig: Trygg bolig for alle

Alle har rett til en trygg og god bolig. Den norske boligmodellen bygger på at folk skal kjøpe og eie egen bolig

Det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig. Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. Bolig skal være et sted å bo, ikke et spekulasjonsobjekt.

Boligpolitikken kan ikke ses isolert fra andre deler av samfunnsutviklingen. Den er nært knyttet til økonomi, arbeidsmarked, næringspolitikk, levekår, livskvalitet og klima. Staten og kommunene har et særlig ansvar for å ivareta en helhetlig boligpolitikk. Arbeiderpartiet vil legge frem en melding om en helhetlig politikk, der kommunene vil få en styrket rolle i arbeidet med å utjamne forskjeller i boligmarkedet. En god boligpolitikk er avhengig av et velfungerende og regulert leiemarked. Rettighetene til de som leier bolig og er i en presset situasjonen, må styrkes. En fremtidsrettet boligpolitikk skal bidra til å jevne ut slike forskjeller. Husbanken har vært og skal fortsatt være en viktig aktør i boligpolitikken.

Skal vi nå klimamålene, må nye boområder bringe innbyggerne effektivt og klimavennlig til og fra jobb. Nye boligområder må ivareta klima og naturhensyn både når det gjelder selve utbyggingen, transportløsninger, materialbruk og gjenbruksløsninger. Vi vil ha en mer miljøvennlig byggenæring slik at vi tar større klimahensyn i boligpolitikken. Boligpolitikken kan også bidra til å bygge bro mellom generasjonene, og retten til en aktiv og verdig alderdom henger nært sammen med bosituasjonen.  

For å bygge flere boliger vil Arbeiderpartiet:

For å få flere som trenger bolig, inn i boligmarkedet vil Arbeiderpartiet: