Familieinnvandring

Integrering, arbeidslinje og selvforsørgelse

Familieinnvandring er en viktig del av en helhetlig asyl- og innvandringspolitikk. Hensynet til integrering, arbeidslinje og selvforsørgelse må vektlegges. Erfaringer viser at det også har stor betydning hvordan regelverket er utformet sammenlignet med andre land.

Arbeiderpartiet vil: