Rovdyr: En bærekraftig rovdyrforvaltning

Norge skal ha både levedyktige rovviltstammer og trygge områder for beite

Norge skal ha både levedyktige rovviltstammer og trygge områder for beite. Denne todelte målsetningen er grunnlaget for vår politikk, og regelverk og forvaltning skal støtte opp under den. Konflikten mellom beitedyr og rovdyr skaper sterke følelser, motsetninger og konflikt. Folk som bor i områder med nærhet til rovdyr, føler ofte frykt for seg og sine i det daglige. Dette er en frykt vi må ta på alvor. Et viktig formål med forvaltningen er å skape tillit til forvaltningen og bidra til større trygghet for de som lever med rovdyr tett innpå seg. Dagens konfliktnivå knyttet til rovdyrforvaltningen er til hinder for en god og bærekraftig rovdyrpolitikk og må reduseres.

Arbeiderpartiet vil: