Økt likestilling og bedre utforming

Den norske skolen skal være likestilt

Den norske skolen må være tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever, uansett hvem de er, og hvilke behov de har. For mange elever opplever at verken bygningsmasse, uteområder, hjelpemidler eller undervisning er tilpasset dem. En skole for alle må være universelt utformet, og skolen må ha kunnskap om de ulike elevenes behov, slik at barna kan leke, lære og utvikle seg i trygge rammer.

Arbeiderpartiet vil: