Mer desentralisert utdanning

En storsatsing på utdanning der folk bor

Arbeidslivet vil fremover ha behov for et mer tilpasset og mangfoldig etter- og videreutdanningstilbud, som kan kombineres med arbeid, og vi må rekruttere og utdanne nok fagfolk til bedrifter og kommuner i hele landet. Ingen skal gå ut på dato, og vi vil gjøre det enklere å få kompetansepåfyll og å ta mer utdanning som voksen eller ved siden av jobb. Utdanningsinstitusjonenes regionale rolle må styrkes, og finansieringssystemet må legge bedre til rette for desentraliserte studier og livslang læring.

Ap vil tette hullene i utdannings-Norge, og lansere en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet som skal gjøre livslang læring mulig der folk bor. Vi vil gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene. Dette vil vi gi fylkene ansvar for med statlig finansiering.

Arbeiderpartiet vil: