Skog og grønn bioøkonomi

Økt bærekraft og eksport i distriktene

Den norske skogen er et enestående råstoff. Bruken spenner fra tradisjonelle sagbruk til avansert biokjemi. En fremtidsrettet skogindustri bygger på en hel verdikjede fra frø og plante til ferdig produkt. Økt bruk av skogens ressurser er både god industripolitikk og god klimapolitikk.

Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende på å levere kunnskap og tjenester om trebruk og bærekraft kombinert med merkevarebygging. Mange produkter som kan utvikles av biomasse, brukes allerede innenfor matproduksjon, helse, bygg og i annen industri. Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt videreforedling av skog og satse på den grønne bioøkonomien.

Arbeiderpartiet vil: