Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Samfunnssikkerhet og samfunnsberedskap

Arbeiderpartiet vil satse på og styrke samfunnssikkerheten og samfunnsberedskapen i Norge

Terroren 22. juli og koronapandemien demonstrerte at selv et av verdens tryggeste samfunn er sårbart. Naturkatastrofer, terror, alvorlig kriminalitet, digitale angrep og pandemier er bare noen av truslene vi må beskytte oss bedre mot i tiden som kommer.

Den norske samfunnsmodellen med høy tillit og en sterk offentlig sektor danner et godt utgangspunkt for å gjøre beredskapen bedre. Vi stoler på hverandre, vi stiller opp for hverandre i kriser, og vi har et sterkt fellesskap som både kan forebygge og beskytte oss mot trusler. Vi har også sterke lokalsamfunn med arbeidsplasser, lokalt brann- og redningsvesen og gode velferdstjenester i hele landet. Dette utgjør den kanskje viktigste beredskapsressursen vi har.

Koronakrisen avdekket store mangler i beredskapen i helsetjenesten, blant annet manglende beredskapslagre av smittevernutstyr, svak intensivkapasitet i sykehusene og liten kapasitet for beredskapsproduksjon av legemidler. Den nære beredskapen – brann- og redningsvesenet, nærpolitiet, Sivilforsvaret og ambulansen – må styrkes for at vi skal stå bedre rustet i neste krise. Vi er heller ikke godt nok forberedt mot digitale trusler og mot følgene av klimaendringer som skogbrann, flom og ras.

Norge mangler et nasjonalt regelverk som sikrer bygg og konstruksjoner mot terrorangrep og andre tilsiktede, uønskede handlinger. Uten et slikt regelverk og en plan for å få det på plass, settes menneskers liv og helse i fare

De ulike delene av samfunnsberedskapen må henge bedre sammen. Ressursene skal finne hverandre bedre enn i dag. Vårt mål er bedre samordning og samlokalisering av nødmeldingssentralene slik at etatene kan trene mer sammen. Vi vil forebygge mer, og vi må hegne om samfunnsmodellen vår. Den gir høy tillit mellom folk og gjør at vi stoler på hverandre. Det er det sterke fellesskapet som best kan forebygge og beskytte oss mot trusler og kriser.

For å sørge for bedre samhandling og helhet i beredskapsarbeidet vil Arbeiderpartiet:

For å styrke det offentlige ansvaret for beredskapen vil Arbeiderpartiet:

For å beskytte Norge mot pandemier og mangel på legemidler vil Arbeiderpartiet:

For å gjøre den nære beredskapen bedre vil Arbeiderpartiet:

For å gjøre oss tryggere i møte med IKT-trusler vil Arbeiderpartiet: