En bedre lærerutdanning

Der er viktig for Arbeiderpartiet å utdanne flere lærere over hele landet og å styrke lærerutdanningene

Foreldre skal være trygge på at barna får god oppfølging og undervisning av høy kvalitet i skolen. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet å utdanne flere lærere over hele landet og å styrke lærerutdanningene.

Arbeiderpartiet vil: