Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

En ny solidaritets- og utviklingspolitikk

Vår utviklingspolitikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene. Utviklingspolitikken skal støtte opp under demokratiske krefter

Vi vil fortsatt bruke én prosent av bruttonasjonalinntekt til internasjonal innsats for å oppnå FNs mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi legger til grunn at målet med utviklingspolitikk er samfunnsendring. Tradisjonell «gavebistand» blir stadig mindre viktig. Norge kan heller ikke gjøre alt alene. Utviklingspolitikk risikerer å bli en oppsamling av gode formål på svært mange områder, uten reelle prioriteringer. Vi må samordne med andre aktører og mer enn i dag styre vår innsats slik at den får størst mulig effekt. Samtidig skal Norge være til å stole på – vi vil respektere inngåtte politiske forpliktelser og demokratiske prioriteringer i mottakerland.

For Arbeiderpartiet er disse fem områdene de viktigste for norsk utviklingspolitikk på 2020-tallet:

Arbeiderpartiet vil: