Legemidler

Større nasjonalt ansvar!

Legemiddelmangel er et voksende problem. I 2008 ble det registrert 34 tilfeller av medisinmangel. I 2019 var tallet 1240. Vi er for sårbare når det gjelder tilgang på medisiner, og bør ta et større ansvar nasjonalt og globalt for å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner.

Arbeiderpartiet vil: