Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Gjenreise den norske kriminalomsorgen

Arbeiderpartiet skal sikre økte ressurser, flere ansatte, mindre detaljstyring og mindre unødvendig rapportering, og at ansatte i kriminalomsorgen gis mulighet og tillit til å utføre sitt arbeid

Kriminalomsorgen i Norge har vært blant de beste og mest progressive i verden. Åpne fengsler, utstrakt bruk av frihetsrelaterte straffer og innsats for god rehabilitering har vakt oppmerksomhet langt utover landets grenser. De siste årene har mye av innholdet og førstelinjen i kriminalomsorgen blitt bygget ned. Ansatte i kriminalomsorgen rapporterer om mindre bruk av forebyggende og ikke-lovpålagte tiltak som følge av kostnadskutt og lav bemanning.

Arbeiderpartiet vil gjenreise norsk kriminalomsorg. Vi vil sørge for et straffesystem som virker, og som er rettferdig. Samfunnet skal reagere på lovbrudd av allmennpreventive hensyn, men også for å bidra til den enkeltes rehabilitering, slik at de som har sonet ferdig, kan tilbakeføres til samfunnet på en trygg og god måte. God kriminalomsorg er god samfunnssikkerhet.

En forutsetning for å nå dette målet er økte ressurser, flere ansatte, mindre detaljstyring og mindre unødvendig rapportering, og at ansatte i kriminalomsorgen gis mulighet og tillit til å utføre sitt arbeid.

Arbeiderpartiet vil: