Et løft for skolebygg, teknologi og digital kompetanse

Digitalisering endrer hverdagen til lærere, elever og foreldre, og digital kompetanse er en forutsetning for å klare seg i dagens samfunn

Arbeiderpartiet vil satse på et teknologiløft for skolen, slik at elevene kan lære bedre og bli mer kompetente i møte med digitaliseringen.

Gode skolebygg tilrettelegger for god, aktiv og variert læring.

Arbeiderpartiet vil: