Helse og omsorg: God helse og livskvalitet for alle

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste forsvaret mot økte forskjeller

Vi skal ha en helsetjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front, en tjeneste som vil satse mer på forebygging, som lytter til pasientene, og som er tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor. Det er et felles ansvar å forhindre at koronapandemien fører til langvarige helseutfordringer for mennesker og grupper i samfunnet vårt.

Det er fremdeles mye å ta fatt i for å skape verdens beste helsetjeneste. De sosiale helseforskjellene vokser, mange har ikke råd til ordentlig tannbehandling. Flere pasienter får ikke rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade. Vi ser en økning i psykiske plager, særlig blant unge, og ventetidene og forutsigbarheten i psykisk helsevern er for dårlig. Mange sykehus sliter med kapasiteten, og ansatte må bruke tid på rapportering og byråkrati i stedet for å hjelpe og behandle.

Vi må øke helsebudsjettene for å kunne innlemme de nyeste og beste behandlingsmetodene i den norske helsetjenesten.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Vi må trappe opp forebyggingen av psykiske helseplager og sikre at det blir lettere å få hjelp når slike plager oppstår.

Eldre er like forskjellige som alle andre aldersgrupper. Eldre må få være sjef i eget liv. Politikken må både se eldre som en ressurs og klare å trygge tilværelsen når helsen svikter og man trenger hjelp.

Arbeiderpartiets hovedprioriteringer i helse- og omsorgspolitikken er: