Hav og maritim

Verdens ledende havnasjon

Norge kan bli verdens ledende sjømat- og havnasjon. Vi har en langstrakt kyst, rike naturressurser i havet, dyktige arbeidsfolk og sterke fagmiljøer innen forskning og forvaltning. Arbeiderpartiet har store ambisjoner for verdiskaping, arbeidsplasser og lokale ringvirkninger langs kysten. Norge skal ta en lederposisjon internasjonalt for bærekraftige hav og utvikling av havets muligheter og være i front på kunnskap om hav og klimaendringene.

Maritim industri opplever svekket etterspørsel etter offshoreskip og cruisefartøy. Verft som utgjør helt sentrale hjørnesteinsbedrifter langs kysten, står i fare for å måtte stenge ned. Norge er ledende innen utvikling av miljøteknologi og fornybare drivstoffkilder og har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon i utviklingen og produksjonen av utslippsfrie fartøy. Arbeiderpartiet vil videreutvikle norsk maritim industri og sikre tilgang på oppdrag som gir mulighet for nye arbeidsplasser i Norge. Gjennom flere år har forholdene for sjøfolk forringet seg. Arbeiderpartiet vil styrke vilkårene og sørge for at Norge fortsatt kan være en stor sjøfartsnasjon. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for arbeid på norsk sokkel og i norske farvann.

Arbeiderpartiet vil: