Psykisk helse - tidlig innsats, kort vei til hjelp og sterkere ettervern

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse

Forebyggingen av psykiske plager begynner med et samfunn der alle blir sett og får delta på egne premisser, en skole med nok lærere til å følge opp den enkelte og et arbeidsmarked som også har jobber for unge som ikke vil ta en lang utdanning. For mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på en arbeidsplass. Arbeiderpartiet mener psykisk helsevern og rusomsorg trenger et forpliktende løft, både når det gjelder tidlig innsats, behandling og ettervern.

For å sikre hjelp i hjemkommunen til mennesker med psykisk helseplager vil Arbeiderpartiet:

For å styrke spesialisert psykisk helsevern vil Arbeiderpartiet: