Dyrevelferd

Det er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt at dyr skal ha det godt

God dyrevelferd skal gjelde alle dyr. Arbeiderpartiet tar arbeidet med klima, natur, helse og dyrevelferd på alvor. Bærekraftig matproduksjon skal være i tråd med mål for helse-, miljø- og dyrevelferd. Arbeiderpartiet vil gjøre det lett for befolkningen å ta miljøvennlige, sunne og dyreetiske valg.

Arbeiderpartiet vil: