Ambulanse og distriktsmedisin

Hjelp når man trenger den

Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den og Arbeiderpartiet vil derfor satse tungt på akuttmedisin og distriktsmedisin.

Arbeiderpartiet vil: