Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Kultur: En kultur å leve av og for

Arbeiderpartiet vil sørge for at kulturopplevelser av god kvalitet er tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og bakgrunn

Kultur gir oss noe å leve for. Gode kulturopplevelser gir den enkelte mulighet for refleksjon og læring, og i samfunnet oppstår det felles historier og samlingspunkter gjennom kulturelle opplevelser. Kulturen bidrar på denne måten til å skape gode liv og et godt samfunn. Museer, kulturminner og håndverkstradisjoner er viktige deler av vår kulturarv og vår kulturarv må tas vare på for å være tilgjengelig for fremtiden.

Samtidig er norsk kulturliv en viktig næring med mange titusen arbeidsplasser, og det er avgjørende for et sterkt og fritt kulturliv at utøvende kunstnere og andre som jobber i kultursektoren, har noe å leve av. Mange frilansere i kulturlivet har ikke de samme sosiale rettighetene som ordinære arbeidstakere, og kulturlivet har fremdeles en jobb å gjøre for å representere mangfoldet i det norske samfunnet. Arbeiderpartiet vil sørge for at kulturopplevelser av god kvalitet er tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og bakgrunn.

Norsk språk er under press på mange samfunnsområder, og Arbeiderpartiet vil styrke språkpolitikken for å sikre at norsk fremdeles skal være et fullverdig og samfunnsbærende språk i landet vårt. Nynorsk og bokmål skal være likestilte målformer. Som det minst brukte skriftspråket skal nynorsk fremmes og sikres gode vilkår, blant annet gjennom å sikre god nynorskkompetanse i lærerutdanningene, forbedre sidemålsundervisningen, sørge for flere digitale læremidler på nynorsk og utrede retten til å gå i egen nynorskklasse gjennom hele grunnskolen.

Nynorsken skal fremmes og sikres gode vilkår, blant annet gjennom å sikre god nynorskkompetanse i lærerutdanningene, forbedre sidemålsundervisningen, sørge for flere digitale læremidler på nynorsk og utrede retten til å gå i egen nynorskklasse gjennom hele grunnskolen. Nynorsk og bokmål skal være likestilte målformer.

Arbeiderpartiet vil øke mangfoldet, både på scenen og i tilbudet til publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og fremme det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker gjennom et nytt «Kulturløft». Vi vil sørge for at kulturarbeidsplasser verdsettes på samme måte som det øvrige norske arbeidslivet. Flere av morgendagens talenter skal få sjansen til å lykkes, og Norges tiltrekningskraft på internasjonale kunst- og kulturmiljøer skal styrkes.

Arbeiderpartiet vil: