Politi der folk bor

Vi skal forebygge og bekjempe kriminalitet ved å ha politi tilstede i hele landet!

Arbeiderpartiet vil forebygge og bekjempe kriminalitet i hele landet og ha et politi som er til stede i folks hverdag. Responstiden må bedres, og antallet patruljer må økes.

Arbeiderpartiet vil: