Helsepersonell

Kompetanse og kapasitet

Uten helsepersonell stopper helsetjenesten opp. De er selve nerven i vår felles helsetjeneste og vår aller største ressurs. Det er stor mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialsykepleiere, legespesialister, herunder fastleger. Samtidig har vi sett en kraftig økning i vikarbruk. I tillegg til å rekruttere flere og styrke bemanningen må vi skape et attraktivt og trygt arbeidsliv for disse yrkesgruppene, innenfor  en offentlig helsetjeneste. Heltidsstillinger skal være standarden i helsetjenesten.

For å satse på kompetanse og kapasitet blant helsepersonell vil Arbeiderpartiet:

For å sikre fastlegeordningen vil Arbeiderpartiet: