Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Arbeidsliv: Et godt arbeidsliv for alle

For Arbeiderpartiet er ingen oppgave viktigere enn å få hele folket i arbeid

Arbeid gir inntekt til den enkelte og inntekter til fellesskapet. Arbeid bidrar til individuell frihet og selvstendighet og skaper integrering, inkludering og sosial kontakt. Arbeid handler også om retten til å yte og delta, derfor har arbeid en stor sosial verdi for den enkelte. Vi skal ha et arbeidsliv som er trygt og rettferdig, og som gir en lønn å leve av, slik at alle har mulighet til å etablere seg med hjem og familie. Unge skal få en god start i arbeidslivet, og ingen arbeidstakere skal gå ut på dato eller skyves ut.

Folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Innvandrere skal få bidra med sine ressurser. Kvinner og menn skal ha de samme mulighetene, og ingen skal bli utsatt for trakassering eller vold.

For å finansiere fremtidens velferd trenger Norge en større arbeidsstyrke. Vi har ikke råd til at stadig flere faller utenfor og ikke får retten til å yte. Ledighet er kostbart både for den enkelte og for samfunnet. I deler av arbeidslivet foregår det sosial dumping, og arbeidsfolk i enkelte bransjer utsettes for grov kriminalitet og menneskehandel. Det skal vi rydde opp i. Utenlandske arbeidere som inviteres til å jobbe i Norge, skal ha de samme betingelsene som andre. Ingen skal utnyttes i vårt arbeidsmarked. For næringslivet er et organisert arbeidsliv et viktig konkurransefortrinn – det gir økt produktivitet, lojale ansatte og tilgang på riktig kompetanse. Et reelt trepartssamarbeid og en høy organisasjonsgrad er en forutsetning for at arbeidstakere blir hørt og har makt. I Norge skal hele og faste stillinger være hovedregelen i arbeidslivet. Det vil vi verne om. Vi skal ha et arbeidsliv med en balanse mellom jobb og fritid, og det skal være mulig å kombinere jobb med omsorgsoppgaver.

Digitalisering av arbeidslivet endrer hvor og hvordan mange jobber. Det er et felles ansvar å sørge for regler som gir et godt vern for alle, også i det nye arbeidslivet. Folk skal kunne lære på jobben, slik at de vokser i takt med endringene i arbeidslivet. Kompetanse er avgjørende for å komme inn på arbeidsmarkedet for mange unge og helt sentralt for at mange eldre skal kunne stå i arbeidslivet. Sammen med partene i arbeidslivet må vi gå fra ord til handling i satsingen på livslang læring i det norske arbeidslivet.

Arbeiderpartiet mener grunnleggende velferdstjenester ikke skal konkurranseutsettes.

Vi vil også gjennomføre en storsatsing på kompetanse i regi av trepartssamarbeidet. Den kan du lese mer om under kapitlet «Det kompetente arbeidslivet».