Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Medier: En forutsetning for ytringsfrihet og demokrati

Arbeiderpartiets mål er å sikre sterke norske medier og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud.

Medier for nyhets-, aktualitets- og dybdejournalistikk spiller en avgjørende rolle for mye av det viktigste i samfunnet vårt: demokrati, folkeopplysning, tillit og fellesskap. Sterke og redaksjonelt uavhengige medier bidrar til å forhindre maktmisbruk, polarisering og økt mistillit og er en forutsetning for en demokratisk offentlighet.

Nå utfordres de redaksjonelle mediene av maktkonsentrasjon og monopolisering. Mange har store utfordringer med å finansiere god journalistikk i et marked der globale teknologiselskaper tar en stadig større del av annonseinntektene og kontrollerer markedsplassene der konkurransen foregår. Falske nyheter og såkalte ekkokamre på sosiale medier utgjør en stor utfordring for samfunnet og demokratiet.

Arbeiderpartiets mål er å sikre sterke norske medier og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud. Behovet for troverdige, redaktøransvarlige medier av høy kvalitet er viktigere enn noen gang. Arbeiderpartiet er spesielt bekymret for kvalitetsjournalistikkens kår. Myndighetene må ta et større politisk ansvar for å sikre de redaktøransvarlige medienes økonomiske rammebetingelser og medienes mulighet til å fylle sin samfunnsrolle i alle deler av landet. 

Arbeiderpartiet vil: