Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Internasjonalt samarbeid

Asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt

Dette krever bedre samarbeidsavtaler med tredjeland slik at dagens hjemmel for dette kan brukes mer aktivt. Før slike avtaler inngås, skal det gjøres en konkret vurdering av menneskerettighetssituasjonen for flyktningene i landet. Denne vurderingen skal tillegges stor vekt. Asylsøkere skal ikke returneres til land der de risikerer forfølgelse. Rettsikkerheten skal ivaretas. Norge skal i større grad bistå disse mottakerlandene med økonomisk og praktisk støtte som gjør dem i stand til å ivareta sine forpliktelser.

Arbeiderpartiet vil: