Digitalisering: Tilgjengelighet for alle

Med den teknologiske utviklingen følger store muligheter!

Med den teknologiske utviklingen følger store muligheter. I et avansert industrisamfunn som Norge, med små forskjeller og høy tillit, kan digitaliseringen skape nye arbeidsplasser og gjøre offentlige tjenester bedre i hele landet. Digitalisering gir økte muligheter for et desentralisert arbeidsliv og politikken må utformes slik at små lokalsamfunn ikke tappes for kompetanse.

Den teknologiske revolusjonen har også en bakside. Lar vi markedskreftene rå, vil plattformøkonomien skape nye monopoler, utfordre det trygge arbeidslivet og gjøre offentligheten mer polarisert. Vi er i ferd med å få nye, dypere klasseskiller fordi store grupper i samfunnet, ikke minst eldre, hektes av. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle skal med, og at det er fellesskapet som styrer utviklingen når teknologien endrer samfunnet, og ikke omvendt. Arbeiderpartiet vil bekjempe digitalt utenforskap.

Den viktigste verdien i den digitale økonomien er data som hver og en av oss produserer gjennom vår bruk av internett og alt som er tilkoblet. Arbeiderpartiet vil beskytte innbyggerne mot digital overvåkning og påvirkning og stille strengere krav til at private selskaper deler data.

For Arbeiderpartiet er hovedprioriteringen i digitaliseringspolitikken å:

Arbeiderpartiet vil: